Захист вклдів в ЄС - 3ipka.net - Зірка України. Офіційна Україна

Захист вклдів в ЄС

 

Європейська Комісія зміцнює захист прав споживачів і  довіру до фінансових послуг  В рамках праць, метою яких є підвищення безпеки і оздоровлення принципів  функціонування фінансової системи, а також запобігання кризам в майбутньому і  відновлення довіри споживачів, Європейська комісія  запропонувала поправки до  існуючого законодавства в Європі. Метою цих змін є  посилення захисту власників  банківських рахунків і роздрібних інвесторів.

Крім того, Комісія розпочала процедуру громадських консультацій з посилення захисту власників  страхових полісів, у тому числі можливостей створення гарантійних схем страхування в усіх  державах-членах. Це означає, що власники рахунків, банк яких оголосив банкрутство, можуть  швидко (протягом 7 днів) повернути свої гроші. Передбачено також збільшення квоти, яка  підлягає гарантіям (100 000 євро), а також кращу систему надання інформації про те, коли і як  споживач може скористатись з захисту.

Для інвесторів, які використовують інвестиційні послуги, Комісія пропонує дострокову виплату  компенсацій, якщо інвестиційна компанія спричиняє страти коштів інвесторів в результаті  шахрайства, безгосподарності або операційних помилок, сума компенсацій буде збільшена з 20  000 до 50 000 євро. Інвестори можуть також отримати повну інформацію про те, коли можна  скористатись з системи гарантій і повного захисту від несправедливого привласнення коштів,  переданих третій стороні – як це мало місце у випадку Медоффа. Пропозиції, які повністю  відповідають зобов’язанням ЄС, прийнятим в рамках G20, вже потрапили на розгляд  Європейського Парламенту і Ради Міністрів.

Захист заощаджень  Недавня фінансова криза ще раз виявила слабкість банків в стосунку до небезпечного явища  «втечі клієнтів» – тобто ситуації, в якій власники банківських рахунків втрачають віру в безпеку  своїх заощаджень і пробують зняти заощадження з рахунку – всі одночасно. З 1994 року,  відповідно до Директиви 94/19/WE, всі держави-члени були зобов’язані до створення «мережі  безпеки» власників банківських рахунків. У випадку  банкрутства банку, їх кошти до певного  рівня повертались з національної системи гарантування вкладів.
Коли в 2008 році розпочалась фінансова криза, до діючого законодавства від разу було  впроваджено деякі зміни, включаючи збільшення гарантованої квоти до 100 000 євро (в два  етапи), і відкидаючи можливість застосування принципу перестраховки (згідно з нею власники  банківських рахунків не отримували би повного повернення коштів, а несли витрати в розмірі  окресленої процентної вартості страченої квоти – навіть якщо страчена квота була б нижчою за  гарантовану квоту). Однак, оскільки в існуючих системах виявлено наступні недоліки, Комісія  представляє пропозицію повного перегляду Директиви  з 1994 року, дбаючи, щоб досвід,  накопичений в ході нинішньої кризи, не було втрачено даремно.

Ключовими елементами цієї пропозиції є наступні:

• Покращений захист: вже було підтверджено збільшення гарантованої суми до 100 000  євро до кінця цього року. Це означає, що 95 відсотків власників банківських рахунків  в ЄС отримають повну вартість свої заощаджень, якщо їх банк збанкрутів; захист розповсюджується тепер на малі, середні і великі підприємства, а також всі валюти.
Були виключені з захисту депозити фінансових установ, а також органів державної  влади, структуровані інвестиційні і боргові інструменти.

• Прискорення виплат: власники банківських рахунків повернуть свої коштів протягом  семи днів. Це буде суттєвою зміною на краще, тому що сьогодні багато власників  рахунків повинні чекати кілька тижнів і навіть місяців, щоб повернути свої гроші. Для  полегшення виплат в такий короткий проміжок часу, управління системами  гарантування вкладів повинні бути завчасно інформовані наглядовими органами про  проблеми банків. Банки будуть зобов’язані надавати у своїх книгах інформацію, чи є  захищеними депозити на їх рахунках.

• Менше бюрократії: наприклад, людина, що живе в Португалії і має рахунок у  збанкрутілому банку з штаб-квартирою в Швеції, отримає автоматично повернення  коштів з португальської системи, яка буде виконувати функції контактного пункту.
Потім португальська система повернене свої кошти з шведської системи. Це означає  значне покращення, тому що в нинішній ситуації все  листування ведеться через  системи тієї країни, в якій банк має головний офіс. Новий підхід означає обмеження  бюрократії і прискорення виплат.

• Полегшений доступ до інформації: власники банківських рахунків будуть краще  інформовані про захист і спосіб функціонування системи безпеки за допомогою нової,  легко доступної анкети, а також інформації на роздруківках з рахунків.

• Довгострокове фінансування та відповідальність: виникає стурбованість з приводу  недостатнього фінансування існуючих схем гарантування вкладів. Представлені  сьогодні пропозиції сприятимуть оздоровленню вимог  фінансування систем у  відповідності з підходом, заснованим на чотирьох етапах. По-перше, постійне  фінансування ex-ante забезпечує тривалі резерви. По-друге, якщо це необхідно,  доповненням можуть бути додаткові виплати по факту. По-третє, якщо цього було б  недостатньо, системи можуть зайняти певну квоту від іншої системи («взаємні  позики»). По-четверте, як останній інструмент поратунку належить використовувати  інші форми фінансування. Вплати до систем – як це має місце сьогодні – будуть  вносити банки. Проте, метод розрахунку цих вплат буде більш справедливим, тому  що вони будуть розраховані на підставі рівня ризику, з яким пов’язана ситуація банку.

Європейці будуть не тільки користуватись з кращого  захисту своїх заощаджень, але також  будуть мати можливість вибирати кращі ощадні продукти в будь-якій країні ЄС, не турбуючись  про відмінності в рівні захисту. Банки скористаються з пропонованих змін, оскільки будуть в  змозі запропонувати конкурентоспроможну продукцію на всій території ЄС, а існуючі до цих пір  розбіжності не будуть їх обмежувати. Крім того – за рахунок зниження ймовірності державного  втручання – з більш ефективного способу фінансування систем скористаються також платники  податків.

 
Захист вклдів в ЄС  

Метки

Схожі повідомлення

Автор