Охорона природи в ЄС - 3ipka.net - Зірка України. Офіційна Україна

Охорона природи в ЄС

 

Охорона довкілля є одною з головних сфер підтримки  Європейського Союзу. На  жаль, багато держав-членів ЄС традиційно виділяють  мізерні фінанси на освіту у  сфері проекологічних підходів чи вироблення нових методів в управлінні середовищем. Тому за ініціативою Європейської Комісії виникла програма LIFE плюс,  повністю присвячена охороні середовища. Програма має на меті передусім добру  практику, а також інноваційні і демонстраційні проекти, пов’язані з охороною  природи і біорізноманітністю,  а також таких, що стосуються Пташиної та Житлової директив та Рамкової водної  директиви.
З початку реалізації програми LIFE Європейський Союз спрямував державам-членам  близько 2,2 млрд. євро, завдяки яким впроваджено 3115 проектів. На реалізацію програми LIFE + в 2007-2013 роках виділеноно з ресурсів Євросоюзу 2 143 409  000 євро.


Механізм LIFE+ був поділений на три тематичні блоки:
 
Блок І –  „Природа і біорізноманітність” зосереджується головним чином на охороні видів  або пріоритетних ареалів, а також на проектах, що служать  запобіганню падінню біорізноманітності. У рамках цього компонента виділено дві частини:LIFE плюс Природа і LIFE плюс Біологічна різноманітність.  

Блок II – „Політика і менеджмент у сфері довкілля” підтримує проекти, спрямовані на  розвиток і впровадження нових підходів, технологій  і практик в менеджменті середовищем.  Фінансує також діяльність, пов’язану зі втіленням політики охорони середовища ЄС та участі  суспільства в менеджменті та охороні середовища.  

Блок III – „Інформація і комунікація” спрямований на проведення кампаній, які формують  суспільну свідомість, що стосується охорони середовища, а також на інформаційні і підготовчі  кампанії, що мають за завдання запобігання пожежам лісів.  

Бенефіціантами  програми LIFE + можуть бути як суспільні, так і приватні заклади, суб’єкти та  інституції, зареєстровані на території будь-якої з  країн, що належить до Європейської  Співдружності. Варто підкреслити, що LIFE + допускає також реалізацію проекту кількома  суб’єктами з різних членських держав (партнерства).