ЄІБ — European Bank - 3ipka.net - Зірка України. Офіційна Україна

ЄІБ — European Bank

 

Європейський інвестиційний банк — це дуже дивний  звір: державний банк, схильний діяти, як приватна кредитна установа, що користується перевагами державної  підтримки, власного авторитету і автономності в середині системи Спільноти, водночас не переймаючись  питаннями звітності чи обов’язкових стандартів діяльності. ЄІБ надає кредити головним чином з надходжень  від своїх залучених засобів , що разом із його „власними  коштами” (вкладений капітал і резерви), становить  його „власні ресурси”. Не зважаючи на це, юридичний  статус ЄІБ та його зобов’язання у відношенні ЄС ніколи  не були належним чином прояснені. В  якості органу  ЄС ЄІБ є суб’єктом європейського права. Він юридично  зобов’язаний діяти в рамках Угоди про ЄС та власного  статуту, а також повинен дотримуватися цілей та  завдань розвитку ЄС. Однак не зважаючи на те, що ЄІБ  має провадити свою діяльність виключно в  межах політики та законодавства ЄС, існує непорозуміння стосовно  того, яким саме чином банк повинен нести відповідальність за свою діяльність у світлі цих законів, і як змусити його відповісти за недотримання певних законів,  принципів та норм.

Таке саме непросте місце ЄІБ займає серед інших  великих міжнародних фінансових організацій (мФО),  які фінансують проекти на Глобальному півдні, через  те, що не має жодних обов’язкових формальних природоохоронних і суспільних стандартів для проектів, які  він підтримує. Це викликає цілий ряд проблем: процесу  прийняття рішень бракує підзвітності і прозорості, виникають серйозні складнощі з пом’якшенням шкоди, що  заподіюється місцевим екосистемам та економіці, місцевому населенню, що постраждало від проекту, складно  отримати від нього користь, проекти затверджуються  виключно на засадах економічної вигоди. Справедливо  сказати, що ЄІБ створений, головним чином, для того,  щоб надавати позики на основі простої ідеології кінцевого росту і йому бракує можливостей та бажання належним чином оцінювати екологічні та соціальні наслідки.

Процедури позичання коштів та видачі кредитів ЄІБ має декілька фінансових механізмів, за допомогою  яких він надає допомогу проектам:

Індивідуальні позики — надаються під конкретні проекти, як у державному, так і приватному секторі, в тому  числі в банках.

Глобальні позики — кредитні лінії, які надаються посередникам (банкам, лізинговим компаніям, чи  фінансовим установам), які у свою чергу видають кредити  місцевим органам влади чи середнім і малим підприємствам для нових інвестиційних проектів на  суму  до  25 мільйонів євро. Заявки подаються безпосередньо у один із банків посередників та фінансових організацій, котрі проводять діяльність на національному,  регіональному чи місцевому рівнях.

Венчурний (вкладений з ризиком) капітал — діяльність, зосереджена в межах Європейського інвестиційного фонду, який разом з ЄІБ складає „групу  Європейського інвестиційного банку”.

ЄІБ також має цілий ряд спеціалізованих кредитних  інструментів:

Структурований фінансовий інструмент: для забезпечення фінансування проектів з високим ступенем  ризику та проведення фінансування за рахунок  власних коштів і гарантії діяльності задля масштабних  інфраструктурних програм.

Фінансовий механізм для розподілу ризику: створений  спільно з Європейською комісією з метою розширення  можливостей ЄІБ щодо забезпечення фінансування  з високим ступенем ризику для новаторських проектів у сфері технологічних платформ та науководослідницької діяльності.

Вуглецевий кредитний фонд: створений у співпраці з  установами на зразок ЄБрр та Світового банку  з  метою розвитку ринку нереалізованих об’ємів  дозволених викидів вуглецю у країнах з перехідною  економікою і заохочення до участі приватного сектору.

Кредитні пріоритети ЄІБ В межах ЄС та країн-кандидатів 

Європейський інвестиційний банк має шість пріоритетних цілей, викладених  у Корпоративному операційному плані (КОП).

Взаємодія та зближення   

Підтримка середнього і малого бізнесу (СмБ)

екологічна сталість

реалізація ініціативи Інновація

розвиток транс-європейських транспортних та енергетичних мереж

Стала, конкурентноздатна і безпечна енергетика.

 
ЄІБ — European Bank  

Метки

,

Схожі повідомлення