Адміністративна депортація - 3ipka.net - Зірка України. Офіційна Україна

Адміністративна депортація

 

  Адміністративна депортація та запобіжне затримання іноземця

Адміністративна депортація З певних, встановлених законом, причин поліція може вирішити депортувати іноземця з території ЧР.  Йдеться у цьому випадку про так звану адміністративну депортацію.
Поряд з цим існує ще так зване покарання депортацією, яке може суд накласти особі,  яка вчинила на території ЧР кримінальний злочин.
Обставини прийняття рішення про адміністративну депортацію:
Рішення про адміністративну депортацію повинно містити законні підстави,  на яких воно видається),  термін, у який іноземець повинен покинути територію ЧР та термін,  протягом якого буде заборонений в’їзд на територію ЧР.


Термін, протягом якого за рішенням про адміністративну депортацію іноземцеві буде заборонено в’їжджати до Чеської Республіки, залежить від серйозності причин, з яких прийняте таке рішення. При цьому максимальним терміном є 10 років  (наприклад, за загрозу безпеці держави та її демократичного ладу).  Якщо,  наприклад,  іноземець перебуває на території ЧР без дійсного проїзного документа або після закінчення терміну дії візи, можна накласти адміністративну депортацію на період до 3 років.

На видачу рішення про адміністративну депортацію поліція має законний термін 7 днів,  який може продовжити, якщо за цей час неможливо видати рішення. Протягом 5 днів від отримання рішення про адміністративну депортацію іноземець може подати апеляцію проти цього рішення,  якщо,  на його думку,  для такого рішення немає законних підстав.

Якщо іноземець просить надати притулок,  рішення про адміністративну депортацію виконати неможливо  (тобто,  іноземця не можна депортувати),  доки щодо його прохання не буде прийняте негативне рішення  (ненадання притулку,  припинення процесу надання притулку). Не приймається рішення про адміністративну депортацію також тоді, коли воно може призвести до надмірного втручання в особисте чи сімейне життя.

Накласти адміністративну депортацію можна як іноземцеві,  який проживає в ЧР в рамках перехідного терміну перебування, так і іноземцеві з дозволом на проживання на території ЧР.
За певних серйозних обставин  (сімейні зобов’язання,  процес у державній установі тощо) на час дії рішення про адміністративну депортацію іноземцеві можна дозволити в’їзд до Чеської Республіки, але на максимальний термін 30 днів.

Якщо причини,  через які іноземцеві було накладене адміністративне рішення,  вже не актуальні, а також минула половина терміну дії депортації, іноземець має право подати поліції прохання про скасування дії рішення про адміністративну депортацію.

Запобіжне затримання іноземця Будь-який поліцейський має право запобіжно затримати іноземця з метою його передання органу,  який приймає рішення за особливим законом  (законом про перебування іноземців)  про закінчення перебування на території ЧР або про адміністративну депортацію, якщо:

А)   іноземець вчинив дії,  через які можна припинити його перебування на території або розпочати процес адміністративної депортації,  Б)  було розпочато процес адміністративної депортації і поліція з’ясує причину для запобіжного затримання за законом про іноземців, В) за рішенням, яке можливо виконати, іноземець повинен бути депортований,  Г)  є причина вважати,  що іноземець незаконно вступив на територію або незаконно перебуває на ній.

Запобіжне затримання може тривати найдовше 24  години  (до передання органу,  який має право приймати рішення за особливим законом); орган, який приймає рішення про припинення перебування за особливим законом, має право затримувати іноземця доти,  доки не будуть проведені всі заходи,  пов’язані з особливим законом,  причому затримання може тривати найдовше 48  годин від моменту обмеження особистої свободи іноземця (за законом № 283/1992 Збірки, про Поліцію Чеської Республіки).

За законом про перебування іноземців,  поліція має право запобіжно затримати іноземця,  якому було вручено рішення про початок процесу адміністративної депортації, якщо є підстави вважати, що він може загрожувати безпеці країни, серйозно порушувати громадський порядок або ігнорувати чи перешкоджати виконанню рішення про адміністративну депортацію. Запобіжно затримати іноземця можна після того,  як йому було вручено письмове рішення про затримання або після того,  як він відмовиться прийняти це рішення.  Вручення надає рішенню правової сили.

Затриманий, за цивільним судовим правом,  має право подати пропозицію розпочати процес,  у перебігу якого суд прийме рішення про продовження затримання або звільнення, якщо для затримання вже немає законних підстав.

Період затримання за законом про перебування іноземців не може перевищити 180 днів від дня обмеження особистої свободи.
Про затримання поліція повинна проінформувати родича іноземця,  який має на території ЧР дозвіл на проживання,  і на прохання іноземця також відповідну дипломатичну установу або консульський відділ, якщо воно представлене в ЧР.

Якщо причини затримання зникнуть, поліція повинна іноземця негайно відпустити.

Якщо в період затримання іноземця прийнято рішення про адміністративну депортацію,  поліція повинна здійснити кроки щодо виїзду іноземця з ЧР  (наприклад,  супроводжувати його на прикордонний перехід).

Установа для перебування затриманого іноземця Для затриманих іноземців  (див. попередній текст) на території ЧР є кілька так званих установ запобіжного затримання.  Це центри,  у яких перебувають іноземці під час затримання, і де повинні перебувати у цей період.
Установа поділяється на відділення з помірним та суворим режимом. У відділення із суворим режимом можна помістити іноземця,  якщо він виявляє ознаки агресивної поведінки та загрожує безпеці інших затриманих,  порушує внутрішній розпорядок установи, , або якщо цього вимагають причини охорони здоров’я (карантин).

Обов’язки поліції:
Після поміщення в установу поліція повинна негайно ознайомити іноземця з його правами та обов’язками,  пов’язаними із затриманням та з внутрішнім розпорядком установи.  Ознайомлення проводиться рідною мовою іноземця або мовою,  яку він здатний зрозуміти.
Під час поміщення іноземця в установі для затримання поліція повинна зважати на релігійні,  етнічні або національні особливості окремих іноземців та на шлюбні чи родинні відносити між ними.

Права іноземців:
Іноземець має право один раз на 3  тижні прийняти відвідувачів – найбільше 2  особи протягом максимально 30  хвилин.  З поважних причин керівник установи має право дозволити виняток.  Осіб,  які надають іноземцеві правову допомогу,  іноземець має право приймати без обмежень. Іноземець в установі запобіжного затримання має правозаявляти про свої права та свободи щодо державних органів ЧР.  Адміністрація установи зобов’язана негайно надіслати такі заяви.  Іноземець має право просити зустрічі для розмови з керівником установи чи його заступником.

Порушення за Законом про іноземців Закон про іноземців у частині адміністративних деліктів говорить про порушення, за які може іноземець отримати штраф від кількох сотень до 10 тисяч Кч у залежності від серйозності порушення.

За порушення у дусі Закону про іноземців вважається переважно така поведінка:
–  перетин державного кордону за межами прикордонного переходу –  зловживання чужим проїзним документом,  виданого іншій особі,  проведення незаконних змін у документах, які надають право на в’їзд чи перебування.
–  пред’явлення фальшивих, змінених або недійсних документів –  навмисне уникнення прикордонного контролю або контролю під час перебування –  проживання на території ЧР без проїзного документа  (якщо на це іноземець не має права за законом)  –  перебування в ЧР після закінчення терміну дії візи –  навмисне введення неправдивої інформації під час зустрічей з державними органами у зв’язку із Законом про іноземців –  невиконання обов’язку повідомлення у зв’язку з місцем проживання в ЧР –  непред’явлення посвідчення особи під час контролю –  порушені інші обов’язки, встановлені цим законом.

 
Адміністративна депортація

Метки

Схожі повідомлення

  • No Related Posts