Еко Програма для України - 3ipka.net - Зірка України. Офіційна Україна

Еко Програма для України

 

Програма для України  
Вісім держав-членів Європейського Союзу і Україна співробітничають з метою  стимулювання інновацій, поліпшення стану навколишнього середовища, транспорту,  а також доступу до регіону. В «Програмі для Центральної Європи» беруть участь: Австрія, Чехія, Німеччина, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Італія та  Україна.Цей регіон характеризується високою щільністю населення та високим рівнем урбанізації. 73% населення проживає у містах та міських районах. Його економіка демонструє значні відмінності у  доходах і рівні життя. «Програма для Центральної Європи» сприятиме зменшенню цих  розбіжностей шляхом співпраці між регіонами, роботи над спільними вирішеннями спільних  проблем, а також заходів, спрямованих на використання потенціалу регіонів. Ця програма також  сприятиме зміцненню загальної конкурентоспроможності за рахунок стимулювання інноваційної  діяльності та промоції вдосконалення на всій території Центральної Європи.

Територіальні рамки програми:
Австрія – ціла країна
Чехія – ціла країна
Німеччина – Баден-Вюртемберг, Баварія, Берлін, Бранденбург, Мекленбург-Передня Померанія,  Саксонія, Саксонія-Ангальт, Тюрінгія
Угорщина – ціла країна
Італія – П’ємонт, Валле-д’Аоста, Лігурія, Ломбардія, Автономна Провінція Больцано/Боцен,  Автономна Провінція Тренто, Венето, Фріулі-Венеція-Джулія, Емілія-Романья
Польща – ціла країна
Словаччина – ціла країна
Словенія – ціла країна
Україна – Волинська, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області.

На реалізацію «Програми для Центральної Європи» Європейський союз виділив з Європейського  фонду регіонального розвитку 246 мільйонів євро на  роки 2007-2013. Дофінансування  отримують проекти, які здійснюються на підставі міжнародного співробітництва. Ці партнерства  створюють публічні або приватні інституції, які  складаються з країн, що беруть участь у  програмі.

«Програма для Центральної Європи» передбачає фінансову підтримку проектів, які стосуються  чотирьох тематичних напрямків:
1. інноваційність (Пріоритет 1 – Сприяння інноваціям в регіоні Центральної Європи) вдосконалення та збільшення інновацій в усіх регіонах. Проекти сприятимуть розвитку знань, а  також допоможуть вдосконалити умови для освіти та навчання,  2. транспорт і доступ до цієї частини Європи (Пріоритет 2 – Удосконалення внутрішнього і  зовнішнього доступу до регіону Центральної Європи) – покращення доступу, який є необхідною передумовою економічного розвитку та ключовим чинником зниження диспропорцій  в регіоні. Такі проекти сприятимуть впровадженню рішень на базі інформаційно-комунікаційних  технологій (ІКТ), а також альтернативних позатехнологічних рішень для покращення доступу,  3. охорона навколишнього середовища (Пріоритет 3 – Відповідальне використання  навколишнього середовища) – більш відповідальне використання, а також краща охорона  натурального середовища. Підтримка відновлюваних джерел енергії та підвищення  енергоефективності.
Приклад – BioEnergy COACH є прикладом проекту, в якому партнерами є інституції з України Львівський центр науково-технічної та економічної інформації та  Національний  лісотехнічний університет України у Львові. Проект BioEnergy COACH спрямований на  заохочення використання біомаси шляхом забезпечення адекватного доступу до знань через  міжнародну мережу консультаційних послуг. В проекті беруть участь університети і дослідницькі  інститути, які мають практичні знання з використання біомаси у якості відновлюваного джерела  енергії. У цьому проекті будуть обговорені екологічні питання  виробництва біомаси, а також  технологічні аспекти підвищення енергоефективності.  4. підвищення конкурентоспроможності міст і регіонів (Пріоритет 4 – Підвищення  конкурентоспроможності та привабливості міст та регіонів) – покращення якості життя в  містах та регіонах, а також забезпечення сталого розвитку міст.
Як діє програма   У рамках «Програми для Центральної Європи» публічні і приватні, національні, регіональні та  місцеві організації складають свої пропозиції на отримання коштів для їх подальшої реалізації.
Проекти, представлені в ході відкритого набору, підлягають оцінці. Беручи під увагу наукову  якість наданої документації, представники держав – членів «Програми для Центральної Європи»  обирають проекти, які допоможуть досягти найкращих результатів.
Дофінансування може складати до 85% кваліфікованих  коштів проекту, але його розмір  залежить від держави – члена, в якому проектодавець має свій офіс, а також від участі (або ні)  партнерів в економічній діяльності. Загальний бюджет проекту повинен бути в межах від 1 до 5  мільйонів. У виняткових випадках обираються проекти о меншій чи більшій вартості.

Характеристики проектів   «Програма для Центральної Європи» фінансуватиме проекти, реалізовані в рамках  територіальної співпраці, яке вносить додану вартість для цього регіону. То, чи проекти  генерують додану вартість, залежить від: участі партнерів, ступня інноваційності, прозорості  діяльності, а також закладених результатів проекту.
Проекти, що складаються на дофінансування, повинні відповідати таким вимогам:
•  Транснаціональна тематика – проекти повинні реалізовувати цілі програми: зміцнення  територіальної єдності та підвищення конкурентоспроможності в Центральній Європі. Повинні  бути зосереджені на питаннях, які відносяться до 4 пріоритетів і напрямів діяльності. Проекти не  можуть бути виконані незалежно окремими регіонами.
•  Транснаціональне партнерство – проект повинен включати не менше трьох партнерів із  трьох країн, з яких принаймні дві є державами-членами з регіону, охопленому програмою.
Залучення партнерів, які беруть участь у проекті, повинно бути пропорційними. Крім того,  проектодавець повинен задемонструвати достовірні користі від реалізації проекту.  • Загальний підхід та ефективне управління – проекти повинні логічно, послідовно і чітко  визначати цілі, спосіб їх досягнення, а також плановані результати. Управління проектами має  бути ефективним і прозорим.
•  Ефективне творення і передача знань – програма спрямована на розвиток інноваційної  діяльності, отже обрані проекти повинні враховувати найбільш сучасні рішення і сприяти  передачі відповідних знань і наукових відкриттів.
•  Конкретні продукти і результати – проекти повинні мати позитивний вплив на певний  транснаціональний географічний простір. Їх продукти і результати повинні бути до передачі  поза границі партнерства. Дослідницькі проекти, які не дають конкретних і можливих до  застосування продуктів, не отримають підтримки.
•  Комунікаційна стратегія – проекти повинні розробити комунікаційну стратегію, яка  включала би інформаційні та промоційні заходи, в тому числі направлені на регіональні ЗМІ.

 
Еко Програма для України  

Метки

Схожі повідомлення

  • No Related Posts

Автор