Екомаркування і екологічний менеджмент ЄС - 3ipka.net - Зірка України. Офіційна Україна

Екомаркування і екологічний менеджмент ЄС

 

Основною метою EMAS є визнання і відокремлення тих організацій, які добровільно виходять за  рамки основних вимог закону і прагнуть досягти найкращих результатів про-екологічних заходів.
Приєднання до EMAS є приєднанням до «елітарного клуб» організацій, які розглядають  екологічні аспекти на рівних підставах з іншими елементами бізнесу, і прагнуть покращувати і  мінімізувати свій вплив на навколишнє середовище.

EMAS Система екоменеджменту і аудиту EMAS (анг.  Eco Management and Audit Scheme) є  інструментом ЄС, який було впроваджено в життя рішенням Європейського Парламенту та Ради,  спрямованим на заохочення різних організацій (компаній, підприємств, установ) постійно  покращувати їх екологічні показники.  EMAS є свого роду товарним знаком, який вказує на прагнення організації до досконалості.

Європейсбкі підприємці, щоб збільшити на європейському ринку свою підприємницьку  вірогідність як партнерів, прихильних навколишньому середовищу, все частіше  реалізують заходи з впровадження систем управління  середовищем ISO 14001 і  системи EMAS, а також сертифікованих еко-знаків для своїх продуктів.      Мотивуючим фактором для підприємців є можливість отримання підтримки ЄС з дії 4.1.  «Підтримка систем управління середовищем» Операційної програми «Інфраструктура та  навколишнє середовище». Дофінансування до інвестицій може сягнути навіть 80 000 евро.  В рамках дії 4.1. дофінансування отримують «неінвестиційні» проекти, які полягають на  впровадженні систем управління середовищем ISO 14001 i системи EMAS, а також  сертифікованих еко-знаків, що надаються на підставі екологічних критеріїв атестації. Метою цієї  дії є мінімалізація негативного впливу економіки на навколишнє середовище.
 
Системи управління середовищем дозволяють на обмеження впливу діяльності конкретного  об’єкту на середовище, тобто мають про-екологічний  характер. Вони також гарантують  дотримання відповідних норм охорони середовища. Слід пам’ятати, що такі дії приносять не  тільки відчутну економічну вигоду, алі і бізнесову. Можна також припустити, що певна поведінка  економічних об’єктів, особливо великих фірм, що співпрацюють з іноземними компаніями,  спричинена виникненням нової «культури бізнесу». Багато іноземних компаній, все частіше, воліє працювати з партнерами, які мають «екологічний сертифікат», тобто ввели в  свої структури систему управління навколишнім середовищем.

У разі екомаркування також можна побачити істотну фінансову користь для тих, чиї продукти  мають цей тип знаку. Спостерігається значне збільшення попиту на екологічну продукцію.  Наявність сертифікованих еко-знаків продукту гарантує покупцеві, що продукт було вироблено  від початку до кінця екологічно, тобто на основі біологічно чистих продуктів або інгредієнтів, де  навіть упаковка продукту повинна бути органічною.

Система управління середовищем EMAS дає  більше вірогідності в контактах з Інспекцією  охорони навколишнього середовища  та інших відомств. Користь з впровадження EMAS – це зміцнена вірогідність фірми серед мешканців. Вимогою  системи є транспарентність у питаннях, пов’язаних з навколишнім середовищем, а також  відповідність діяльності компанії до чинного законодавства.  Інформація щодо володіння EMAS позитивно позначилась на жителях під час громадських  консультацій щодо отримання рішення на будівництво  підприємства.

Організація, яка хоче зареєструватись в EMAS, повинна впровадити систему екологічного  менеджменту відповідно до вимог ISO 14001, опублікувати екологічну декларацію, що перевіряється незалежним акредитованим екологічним  контролером, активно залучати  співробітників у процес управління навколишнім середовищем, а також діяти згідно з  законодавством.