Інтелігентна енергія - 3ipka.net - Зірка України. Офіційна Україна

Інтелігентна енергія

 

Інтелігентна енергіяпрограма для Європи 

Інтелігентна енергія – програма для Європи (ІЕЄ) служить реалізації енергетичної  політики Європейського Союзу. ЇЇ найважливіше завдання полягає у сприянні  введення в дію правила ЄС «3 х 20%», тобто обмеження споживання енергії та  викидів вуглекислого газу, а також збільшення виробництва відновлюваної енергії.

Інструмент «Інтелігентна енергія – програма для Європи» на 2007-2013 роки є продовженням  «Інтелігентна енергія – Європа» (роки 2003-2006), і з 2007 року, разом з Програмою для  підприємництва та інновацій (EIP) та Програмою для підтримки політики в галузі інформаційних  та комунікаційних технологій (ICT PSP), є складовою частиною Рамкової програми для  конкурентоспроможності та інновацій (CIP).
В рамках IEE було виділено три тематичні компоненти:

• SAVE – енергетична ефективність

• ALTENER – відновлювані джерела енергії (у 2010 році ALTENER підтримує реалізацію нової  директиви з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ)

• STEER – транспорт.

Було також передбачено пакет комплексних заходів (локальних та спеціальних заходів), які  включають різні інструменти, засоби і об’єкти.
Комплексні заходи:
• Місцеве енергетичне лідерство – співробітництво в широкому масштабі в рамках існуючої  мережі місцевих організацій і зміцнення їх компетенцій (наприклад, Структур з підтримки  порозуміння між бургомістрами), зміцнення компетенцій та обміну знаннями між досвідченими і  менш досвідченими представниками місцевих органів влади.
• Розвиток організаційних засобів з метою фінансування енергоефективності та  використання відновлюваних джерел енергії в житлових будинках – віддається перевага  револьвінговим коштам; за пріоритетні вважаються заходи, здійснювані регіональними або  національними органами державної влади, які мають потенціал використання коштів ЄС,  важливою є також участь фінансових установ і місцевих органів влади.

Специфікою програми є щорічна зміна ключових заходів в рамках кожного з компонентів.  В рамках Інструменту «Інтелігентна Енергія» будуть підтримані два основних типи проектів:
• проекти, націлені на промоцію і розповсюдження – включаючи: стратегічні дослідження,  створення, розширення або реорганізація структур та інструментів для забезпечення  сталого розвитку енергетики (систем управління енергією, енергетичних агенцій); промоція  систем і енергоефективного устаткування, розвиток інформаційної системи і систем  навчання, моніторинг;  
• проекти з розповсюдження найкращих методів, процесів, продуктів і практик – так звані  проекти ринкової реплікації проектів (нові дії, введені до чинної редакції Програми) –  промоція більш широкого застосування інноваційних рішень і полегшення їх введення на  ринок. 

 
Інтелігентна енергія  

Метки

Схожі повідомлення

  • No Related Posts

Автор