Перспектива в «зеленій» економіки - 3ipka.net - Зірка України. Офіційна Україна

Перспектива в «зеленій» економіки

 

Українська економіка характеризується низькою ефективністю використання  енергії. При цьому, держава не має амбітних цілей з підвищення рівня енергоефективності та не створила ефективної політики зі стимулювання підвищення ефективності використання енергії. Найбільшим прогресивним кроком у енергетиці є  введення дієвого «зеленого» тарифу. В Україні існує великий потенціал для «озеленення» економіки та створення «зелених» робочих місць. Це, перш за все, стосується термомодернізації будівель. Інший  великий потенціал для «зеленого» росту має сільське господарство.

Найбільшими бар’єрами на шляху до «озеленення» економіки є високий рівень  корумпованості державних органів та низька обізнаність про необхідність, переваги та потенціал впровадження енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії.

Сьогодні «озеленення» економіки є загальносвітовим  трендом, що охоплює практично всі сфери життя. Напротивагу, в Україні досі не існує цілісної державної  політики в даному напрямку. Відомі окремі позитивні  приклади вдалого впровадження деяких інструментів «зеленої» економіки, найбільш вагомим з яких є  «зелений тариф». Проте, не помітно жодних політичних спроб об’єднати всі заходи в єдину узгоджену  стратегію для досягнення  синергічних ефектів. Всі  поодинокі заходи щодо  обговорення у суспільстві  та політикумі цього питання, що були реалізовані на  даний момент, ініційовані та/або профінансовані зовнішніми інституціями. Однак, наслідки тривалого  екстенсивного використання енергетичних ресурсів,  корисних копалин, ґрунтів та вод надто великі аби їх  можна було продовжувати ігнорувати.

В Україні використовується занадто багато енергії,  значна частина ґрунтів еродована, звалища твердих  побутових відходів переповнені, країна належить  до категорії малозабезпечених прісною водою. При  цьому, в країні існують потужні металургійна, хімічна  та видобувна промисловості, працюють 15 атомних  блоків та близько половини площі країни зайняті під  ріллю. При цьому, рівень життя людей залишається  одним з найнижчих у Європі. «Озеленення» економіки дасть можливість вирішити всі названі проблеми  та забезпечити людей гідними «зеленими» робочими  місцями, оскільки згідно визначення UNEP, «зелена економіка» – це така економіка, що сприяє покращенню добробуту та соціальної рівності, суттєво  знижуючи екологічні ризики та виснаження ресурсів.

 
Перспектива в «зеленій» економіки  

Метки

, ,

Схожі повідомлення

  • No Related Posts