Біометричні дані в Чехії - 3ipka.net - Зірка України. Офіційна Україна

Біометричні дані в Чехії

 

Від травня 2011 р. видаються в Чеській республіці посвідчення  про дозвіл на проживання, які містять т.зв. біометричні дані – зображення обличчя та відбитки пальців, які знімаються за  посередництвом спеціального технічного обладнання. Це нововведення приносить ряд змін для громадян третіх країн,  які перебувають в Чеській республіці – не стосується громадян ЄС  ані членів їхньої сім’ї. воно не стосується ані громадян третіх країн,  які перебувають в Чеській Республіці на підставі довгострокової візи  та не подають клопотання про видачу дозволу на довгострокове або  постійне проживання.

Для чого потрібні біометричні дані?
Зняття біометричних даних служить для перевірки дійсності  посвідчення про дозвіл на проживання та перевірки особи його  власника – громадянина третьої країни. Біометричні дані (або дані  про зображення обличчя) є починаючи з 20. 5. 2011 р. обов’язковою  складовою частиною дозволів на проживання, які видаються країнамичленами ЄС для громадян третіх країн.

БІОМЕТРИЧНІ  ДАНІ  ОБОв‘ЯЗКОвО  ЗНІМАЮТЬСЯ    У  Зв‘ЯЗКУ  З  НАСТУПНИМИ  ДІЯМИ:
•  Коли Ви подаєте клопотання про видачу дозволу на  довгострокове або постійне проживання •  Коли Ви подаєте клопотання про видачу зеленої або синьої карти •  Коли Ви приїхали в Чеську Республіку на підставі довгострокової  візи, наданої з метою отримання дозволу на довгострокове або  постійне проживання  •  Коли Ви подаєте клопотання про продовження дії посвідчення про  дозвіл на проживання •  Коли Ви подаєте клопотання про видачу посвідчення про дозвіл  на проживання в заміну за загублене, знищене, вкрадене або  пошкоджене посвідчення або в заміну за посвідчення про дозвіл на  проживання, в якого не працює носій інформації з біометричними  даними •  Коли Ви подаєте клопотання про видачу нового посвідчення  про дозвіл на проживання після закінчення його дії або у разі  припинення дії дотеперішнього посвідчення (наприклад з причин  його пошкодження) •  Коли Ви подаєте клопотання про видачу нового посвідчення  про дозвіл на проживання у зв‘язку зі зміною даних, які в ньому  вказані.
Біометричні дані знімають окремі – тобто не всі – офіси міністерства  внутрішніх справ (далі за текстом „міністерство“), оснащені  спеціальним технічним обладнанням. У тому ж офісі, в якому були  зняті ваші біометричні дані, ви потім повинні протягом встановленого  строку отримати посвідчення про дозвіл на проживання.
це може бути інший офіс ніж той, в якому ви подавали відповідне  клопотання, або в якому звичайно вирішуєте інші справи,  пов‘язані з вашим перебуванням в Чеській республіці.

ОБОв‘ЯЗОК  ОСОБИСТОЇ  УЧАСТІ

У зв‘язку з біометричними даними ви повинні:
•  з‘явитися особисто в офіс міністерства з метою зняття  біометричних даних та придбання підпису, призначеного для  цифрової обробки •  за викликом * міністерства (якщо перебуваєте в Чеській  Республіці) •  у разі надання довгострокової візи з метою отримання дозволу на довгострокове або постійне проживання  протягом строку 3 робочих днів з моменту вступу на  територію Чеської Республіки (Посольство Чеської  Республіки вам видало довгострокову візу з метою  отримання дозволу на довгострокове або постійне  проживання) •  дозволити зняття ваших біометричних даних та придбання  підпису, призначеного для цифрової обробки •  протягом встановленого строку *, не пізніше як протягом  60 днів з моменту зняття біометричних даних, особисто  з’явитися в міністерство з метою отримання посвідчення про  дозвіл на проживання, щоб були перевірені ваша особа та  правильність особових даних, указаних в посвідченні, справність  носія інформації з біометричними даними та правильність  біометричних даних, які на ньому знаходяться.
* Якщо ви залишили під час подачі клопотання свій телефонний контакт,  працівники міністерства зв’яжуться з вами, як правило, по телефону  та домовляться на терміні зняття біометричних даних або отримання  посвідчення про дозвіл на проживання. У випадку, якщо ви не залишили  телефонний контакт, або якщо не вдасться зв’язатися з вами, будете протягом  передбаченого строку письмово викликані для зняття біометричних даних,  або отримання посвідчення. в такому випадку ви можете на прийом в офісі  заздалегідь за посередництвом телефону записатися – дивись «контакти».

Попередження: у разі, якщо ви після отримання рішення про  надання дозволу на постійне проживання або після отримання  рішення про продовження дії цього посвідчення, виданого для  постійного проживання, не заберете виготовлене посвідчення,  буде на вас накладений штраф у розмірі аж до 10 000 чеських крон.
Якщо ви не заберете посвідчення про дозвіл на довгострокове  проживання в рамках видачі цього дозволу або продовження його  дії, буде провадження у справі вашого клопотання припинено.
посвідчення про дозвіл на проживання без  біометричних даних 1 Посвідчення, видані до травня 2011 р., залишаються дійсними аж  до закінчення дати їхньої дії або до зміни даних, які в них указані,  після того будуть замінені посвідченнями з біометричними даними.
Для зняття біометричних даних з метою видачі нового посвідчення  будете викликані міністерством (не раніше ніж у травні 2011 р.).
повідомлення про зміни даних у посвідченні У разі зміни даних, указаних в посвідченні (напр. прізвища) ви  повинні повідомити про цю зміну міністерству протягом 3 робочих  днів з моменту настання зміни. У разі зміни місця перебування  (проживання) ви повинні повідомити про зміну:
•  протягом 30 днів з дня настання зміни, якщо передбачається, що зміна місця проживання буде довша ніж 30 днів (якщо маєте  дозволене довгострокове проживання)  •  протягом 30 робочих днів з дня настання зміни, якщо передбачається, що зміна місця проживання буде довша ніж  180 днів (якщо маєте дозволене постійне проживання).
можливості представництва 

При переговорах з міністерством може ваші інтереси представляти  інша особа, яку ви письмово уповноважили бути вашим  представником – напр. у справі подачі клопотання про продовження  дії дозволу на довгострокове проживання. Проте це не стосується  подачі клопотання про видачу дозволу на довгострокове  або постійне проживання та дій, пов‘язаних зі зняттям ваших  біометричних даних та передачею посвідчення про дозвіл на  проживання.

адміністративні збори

За дії, пов‘язані з оформленням біометричних посвідчень стягуються  відповідно до закону про адміністративні платежі такі збори (у формі  гербової марки, яку можете купити на кожній пошті):
•  видача посвідчення про дозвіл на проживання або продовження його дії: 2500 чеських крон (1000 чеських крон для дітей  молодших 15 років) •  зміна у посвідченні про дозвіл на проживання: 1000 чеських крон •  видача посвідчення про дозвіл на проживання в заміну за пошкоджене, знищене, загублене або вкрадене посвідчення або  в заміну за посвідчення з несправним носієм інформації  з біометричними даними: 4000 чеських крон (2500 чеських  крон для дітей молодших 15 років)  Ч АСТІ  ПИТАННЯ  можу відмовитися від зняття біометричних даних?
Не можете, зняття біометричних даних є обов‘язковим для всіх  громадян третіх країн (за винятком членів сім‘ї громадян ЄС), яким  видається у зв‘язку із дозволом на довгострокове або постійне  проживання посвідчення про дозвіл на проживання (ст. 103 літера к).

в яких випадках біометричні дані не знімаються?

За певних обставин не знімається зображення відбитків пальців якщо це неможливо з причин анатомічних чи фізіологічних змін,  або фізичної вади пальців на руках. в такому випадку видається  посвідчення про дозвіл на проживання, яке містить лише  біометричні дані про зображення обличчя (ст. 117a).

які є правила для дітей?

У дітей молодших 6 років знімається лише зображення обличчя.
моє раніше видане посвідчення про дозвіл на проживання  не містить біометричні дані – я повинен/повинна подати  клопотання про оформлення нового посвідчення?
ваше дотеперішнє посвідчення залишається дійсним до дати, яка  в ньому зазначена. Біометричне посвідчення отримаєте у зв‘язку із:
•  продовженням дії дозволу на довгострокове проживання (клопотання ви повинні подати не раніше як 90 та не пізніше як  14 днів до закінчення дії дозволу)  •  продовженням дії посвідчення про дозвіл на постійне проживання (клопотання ви повинні подати протягом строку  90 днів до закінчення дії посвідчення)  •  у разі необхідності видачі нового посвідчення про дозвіл на проживання (напр. у зв‘язку із зміною певних даних, указаних  в дотеперішньому посвідченні).

Що станеться з моїми біометричними даними?

ваші біометричні дані, зняті у зв‘язку з оформленням посвідчення  про дозвіл на проживання, зберігаються на носії інформації,  розташованому у посвідченні про дозвіл на проживання, та  одночасно вводяться в інформаційну систему іноземців. Зберігання  даних врегульовано правилами захисту особових даних, дані  видаляються 60 днів після закінчення або припинення дії  посвідчення про дозвіл на проживання (ч. 7 ст. 160).

можу перевірити придатність носія даних?

Так, ви маєте право попросити міністерство перевірити справність  носія інформації. Якщо виявиться несправність з причин, які ви не  завинили, маєте право на безкоштовну видачу нового посвідчення  (ст 117a).
Зазначена інформація, у тому числі посилання на конкретні статті,  призначена для первинної орієнтації в законі про перебування  іноземців на території Чеської республіки у діючій редакції  (закон № 326/1999 Збірнику законів, „Про перебування іноземців на  території Чеської Республіки та про зміну певних законів“, із змінами,  внесеними пізнішими нормами).

 
Біометричні дані в Чехії  

Метки

Схожі повідомлення

  • No Related Posts