Доступ до фондів ЄС - 3ipka.net - Зірка України. Офіційна Україна

Доступ до фондів ЄС

 

Нові засади, прийняті Європейською Комісєю, полегшують доступ до європейських фондів і  збільшують можливості поєднання фінансування з публічних і приватних джерел, забезпечуючи  кращі результати інвестування. Ці зміни допоможуть в підготовці нових програм ЄС з 2013 року.  Менше формальностей і менші витрати бенефіціантів допомоги ЄС – ось зміни,   прийняті Європейською Комісією, що полегшують доступ до європейських фондів.  
Головною метою є заохочення інновацій та економічного зростання через полегшення  доступу до фінансування з фондів ЄС для європейських великих, малих і середніх підприємств,  науковців та інших бенефіціантів. Комісія пропонує  ресурси, які дозволять скоротити витрати,  спричинені надто ускладеними процедурами. У короткостроковій перспективі прості рішення,  такі як: скасування обов’язку відкриття окремих банківських рахунків і повернення відсотків від  платежів, здійснених авансом, – зменшать адміністративне навантаження на бенефіціантів  допомоги.

Обмеження бюрократії  
Окрім скасування обов’язку сплати відсотків від авансових платежів („задаткових платежів”),  зміни, представлені Європейською Комісією, включають пропозицію підвищення межі, до якої  діють спрощені адміністративні процедури, з нинішнього рівня 25 тис. євро до 50 тис. євро.  Бенефіціантам також буде легше використовувати дотації для проплати іншим партнерам  проекту. Пропонуються також простіші у використанні ресурси  для підприємств, які домагаються  контрактів Комісії. Комісія зможе, наприклад, користуватися документами, поданими раніше,  замість вимагати їх при кожній наступній заявці.

Оскільки приблизно 80% бюджету ЄС використовується  на загальнодержавному рівні, Комісія  пропонує подальші кроки, щоб удосконалити спосіб звітування держав-членів ЄС про те, як вони  використовують фонди ЄС. Їх державні платіжні агентства, що займаються регіональною  допомогою, будуть зобов’язані подавати декларацію про використання призначених для  страхування фондів ЄС (як це вже функціонує у випадку платежів ЄС для сільськогосподарського сектору), що підлягає незалежному контролю.

Фінансування в обмін на ефективність   
Довготерміновою метою Комісії є модифікація системи дотацій через зміщення акценту з  повернення витрачених коштів на виплату за результати. У більшості випадків,  бенефіціантам повертають їх реальні кошти, що означає, що вони мусять  перерахувати всі видатки, щоб отримати їх повернення. Це вимагає трудомістких і дорогих як  для бенефіціанта, так і для Комісії формальностей,  а остання замість зосередитися на  результатах мусить перевіряти отримані рахунки. Існують, щоправда, спрощені (платежі або  договірні покажчики) рішення, але вони широко не застосовувалися до цього часу. Комісія  пропонує скасувати існуючу нині межу вартості дотацій, щодо яких можна використовувати  договірні платежі. Бенефіціанти не будуть змушені заявляти окремі позиції витрат, натомість  одержуватимуть договірні квоти на конкретні завдання, а потім будуть звітувати, що витратили  їх результативно й економно.
Довірчі фонди і публічно-приватні партнерства  ЄС зможе створювати власні багатосуб’єктні довірчі  фонди. Це дозволить поєднувати ресурси  Європейського Союзу, його держав-членів і громадян  з метою забезпечення скоординованої й  оперативної фінансової допомоги в умовах кризи, а також після її закінчення, при одночасному  поліпшенні реалізації й ефетивності допомоги ЄС. Довірчі фонди могли б також  використовуватися у випадку конкретних дій.


Краще стикування ресурсів ЄС і приватних підприємств полегшать також публічно-приватні  партнерства (ППП). Нині такі партнерства мусять дотримуватися всіх бюджетних і фінансових  засад ЄС. У майбутньому ППП зможуть працювати за нормами країни, в якій діють.  Використання нових фінансових інструментів, особливо у випадку поєднання фінансових  ресурсів (напр., гарантійні фонди, капітал підвищеного ризику, інструменти, які поєднують  дотації Євросоюзу з позикою або гарантією) збільшить ефективність фондів Євросоюзу,  запезпечуючи їх дієвість. Нові засади полегшать також реалізацію спільних проектів та  уможливлять потенційні партнерства з групою Європейського інвестиційного банку. Співробітництво з ЄІБ буде вдосконалене, з огляду на підсилену роль, яку йому надав  Лісабонський трактат.