ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ - 3ipka.net - Зірка України. Офіційна Україна

ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 

ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Оптимізація фінансово-господарської програми підприємства

Суть виробничого процесу фірми полягає у виконанні основної групи замовлень на основі наперед укладених угод.  Виконавцями виступають бригади,  працівники якої характеризуються однаковими можливостями.  Одне замовлення виконується тільки одним виконавцем. Після виконання замовлення бригада має два реабілітаційних дні.  Паралельно з виконанням основної групи замовлення виконавець може виконувати одне замовлення допоміжної групи.  Замовлення характеризується доходом,  собівартістю,  прибутком,  штрафом у випадку невиконання його протягом планового періоду та у випадку затримання початку виконання.

Виконання замовлення без перерви триває від початку до його завершення. Поряд з основними виконавцями замовлень виробничий процес забезпечують виконавці допоміжної групи,  які здійснюють необхідне обслуговування технічних засобів.  Функціональні обов’язки виконавців допоміжної групи забезпечення здійснюють у вільний час від виконання своїх основних обов’язків виконавці основної групи. Виконавців допоміжної групи повинно бути не менше від найбільшої потреби в дні планового періоду.  У вільний від виконання основних обов’язків час виконавці основної групи зайняті на обслуговуванні інших другорядних замовлень.

Задача полягає у календаризації розподілу пакета замовлень за виконавцями в межах планового періоду з метою отримання максимального сумарного прибутку.
Аналіз кредитного ризику підприємства
Аналіз кредитного ризику підприємства здійснюється через визначення оцінки діяльності виробника (позичальника)  ще до вирішення питань про можливість надання кредиту.  Тобто здійснюється прогнозування здатності і готовності позичальника повернути борг згідно до умов кредитного договору.  У деяких  питаннях здійснюється оцінка обгрунтованості використання кредиту,  а також доцільності подальших відносин обох сторін кредитного договору.

Кредитний ризик виникає у процесі ділового спілкування позичальника з кредиторами (банки,  фінансові заклади).  Величина цього ризику визначається мірою кредитної і платіжної здатності підприємства,  тобто здатності виконувати своєчасно і повністю платіжні зобов’язання,  повернення кредиту,  мобілізувати свої грошові засоби.  Оцінка кредитного ризику вимагає застосування відповідного інструментарію для аналізу фінансового стану підприємства в даний час і у перспективі,  вироблення пропозицій щодо зниження кредитного ризику.  Подання заявки на отримання кредиту є основою для перевірки кредитоспроможності підприємства,  для складання кредитного договору,  для складання угоди   про забезпечення кредиту.  Мета такої перевірки –  оцінка ризику,  пов’язаного з кредитуванням.

 
ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Метки

Схожі повідомлення

  • No Related Posts