Оптимізація руху оборотних засобів - 3ipka.net - Зірка України. Офіційна Україна

Оптимізація руху оборотних засобів

 

Оптимізація руху оборотних засобів

Потреба підприємства в оборотних засобах залежить від всього кругообігу оборотних засобів,  щоденної зміни потреби підприємства в оборотних засобах, від якої залежать терміни оплати платіжних засобів,  недотримання яких призводить до штрафних санкцій, а, значить, і до зменшення прибутків підприємства.


Виробничо-господарська та фінансова ситуації підприємства визначаються об’ємами випуску і відвантаження готової продукції.
Ці показники і є визначальними при нашому підході до побудови економіко-математичної моделі,  яка забезпечила би оптимізацію виробничо-господарської та фінансової діяльності підприємства.
Змоделюємо вказані ситуації,  виходячи з таких прийнятих нами допущень та вимог:
a) функціонування підприємства здійснюється з метою отримання максимального прибутку при заданих виробничих потужностях,  трудових ресурсах,  транспортних засобах і конкретній ситуації на ринках продукції і ресурсів;
b) виконання прийнятих договірних зобов’язань має вплив на фінансове вираження претензій щодо дотримання термінів поставок готової продукції споживачам,  а також на формування у перспективі пакету замовлень;
c) споживачі здійснюють відповідні оплати своєчасно;
d) взаємозаміна видів сировини та ресурсів не передбачається;
e) допускається можливість одночасного випуску різних визначених видів продукції;
f) виконання договірних зобов’язань можливе одночасно для різних споживачів;
g) число днів у розрахунковому періоді на час проведення обчислень є фіксованим;
h) всі необхідні матеріали запускаються у виробництво на початок робочого дня;
i) кожний вид матеріалу поставляється одним постачальником.


Вибір ділового партнера

Вибір ділового партнера безпосередньо пов’язаний з економічним станом підприємства і з відповідним завданням,  виконання якого потребує різносторонніх аналізів,  головним з яких є фінансовий аналіз ділового партнерства.  Ефективність співробітництва з майбутнім партнером розраховується за такими трьома напрямками:
− визначення грошового потоку з інвестиційної,  операційної та фінансової діяльності власного підприємства;
− визначення сумарного поточного ефекту за весь період майбутнього співробітництва;
− визначення чистої поточної вартості проекту чи індексу прибутковості.
Інформаційною базою розрахунків показників підприємств є бухгалтерська та статистична звітність (баланс основної діяльності,  звіт про фінансові результати та їх використання).
Мета аналізу ділового партнерства вимагає визначення таких показників як:  рентабельність,  оборотність, фінансова стабільність,  ліквідність та платіжна спроможність.

 
Оптимізація руху оборотних засобів  

Метки

Схожі повідомлення

  • No Related Posts

Автор