Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна - 3ipka.net - Зірка України. Офіційна Україна

Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна

 

Програма транскордонного співробітництва
Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна на 20072013 роки (надалі “Програма”) у рамках Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства (ЄІСП)  продовжує та розширює співробітництво на прикордонних територіях трьох країн,  започатковане в рамках Програми Добросусідства Польща-Білорусь-Україна .

Незважаючи на значний прогрес у сфері транскордонного співробітництва, рівень інтеграції територій Програми вимагає подальшого вдосконалення з метою реалізації та максимального використання соціального й економічного потенціалу регіону.  Цей аспект є важливим,  оскільки рівень економічного розвитку на Території Програми все ще є недостатнім, при відносно низькому показнику ВВП на душу населення, дуже високому рівні безробіття,  високій частці сільськогосподарського сектора в структурі зайнятості,  відносно низькому рівні інноваційності малого і середнього бізнесу,  низьких витратах на науково-дослідні роботи та відносно низьких технічних стандартах в сфері навколишнього середовища.

Програма сприятиме транскордонному співробітництву шляхом об’єднання зусиль різних сторін – населення, установ та організацій, підприємств і спільнот,  їх зближення з метою кращого використання можливостей,  які дає спільний розвиток транскордонних територій.


Програму було розроблено спільною робочою групою,  яка складалась із представників центральних і регіональних органів влади трьох країн.  Проект Програми було розміщено на вебсторінках Спільного Органу Управління,  а також було організовано декілька зустрічей в регіонах,  на які поширюється дія Програми,  Програму було представлено на розгляд органам місцевої влади,  соціальним та економічним партнерам, неурядовим організаціям, навчальним закладам та іншим потенційним бенефіціарам,  а також державним органам,  відповідальним за реалізацію секторної політики.  В кінцевому проекті програми були враховані пропозиції громадських консультацій.

В процесі розробки проекту розглядались проблеми навколишнього середовища.
Було виконано Стратегічну Оцінку Довкілля (SEA),  що супроводжувалась   наступним проведенням громадських обговорень.  Звіт про стан навколишнього середовища згідно з SEA  показав,  що Програма,  найімовірніше,  не матиме значного негативного впливу на навколишнє середовище,  а Пріоритети 2  і 3  позитивно вплинуть на стан довкілля та здоров’я населення.  Рекомендації,  зроблені під час обговорень SEA, були розглянуті і враховані в кінцевому проекті Програми.  Головною метою Програми є підтримка процесів транскордонного розвитку.

Цілі
Програми буде досягнено шляхом реалізації некомерційних проектів,  що виконуватимуться в рамках наступних пріоритетів та заходів:

Пріоритет 1. Підвищення конкурентоздатності прикордонних територій:  

Покращення  умов для підприємництва;
Розвиток туризму;
Покращення доступу до регіону.

Пріоритет 2. Покращення якості життя:

Захист довкілля на прикордонних територіях;
Ефективні та безпечні кордони ;
Інституційна співпраця та підтримка ініціатив місцевих громад;
Покращення можливостей транскордонного співробітництва на регіональному та  місцевому рівні;
Ініціативи місцевих громад.

 
Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна  

Метки

Схожі повідомлення

  • No Related Posts

Автор