Скорочення премій банкірів - 3ipka.net - Зірка України. Офіційна Україна

Скорочення премій банкірів

 

Європейський парламент прийняв директиву, яка спрямована на скорочення  кількості премій і бонусів для керівників банків, а також загострює вимоги до  резервів капіталу, які банки зобов’язані зберегти у якості забезпечення від ризиків,  пов’язаних з фінансовими операціями. Обмеження будуть введені в змінній частині  заробітної плати, що заздалегідь виплачується готівкою, а принаймні половина  премії буде виплачуватись у вигляді умовного капіталу і акцій.


«Два роки після початку глобальної фінансової кризи ми вводимо суворі обмеження додаткових  винагород, що повинно сприяти зміні культури винагородження в банківському секторі і  послабленню спокуси надмірних ризиків. Тенденція до надмірного ризику і недалекоглядна  політика винагородження допровадили до краху на фінансовому ринку, ціну за який поносять  платники податків. Оскільки банки не були в змозі здійснити необхідних реформ, ми робимо це  за них», – сказала авторка позиції Європейського Парламенту Арлін Маккарті з Великобританії  (S&D).

Відповідно з головною ідеєю законодавця премії банкірів не можуть бути непропорційно високі  по відношенню до їх основного окладу. Готівкова складова будь-якої премії буде обмежена до  30% від загального обсягу додаткової заробітної плати, або до 20% у випадку особливо високих  премій. Виплата від 40% до 60% змінної винагородження повинна бути відкладена принаймні на три роки і може бути скасована, якщо з’ясується, що прийняті інвестиційні рішення не принесуть  очікуваної віддачі. Крім того, принаймні 50% від премії буде виплачено у формі умовного  капіталу, який був би у першу чергу стягнутий у випадку, якщо банк зіткнувся би з фінансовими  труднощами.
Банки повинні встановити належний баланс між фіксованими та змінними складовими загальної  винагороди, а політика виплати пенсій повинна бути  узгоджена з довгостроковими інтересами  кредитної організації. Надзвичайно високі пенсії будуть виплачені у вигляді акцій або інших  негрошових інструментів, вартість яких була би пов’язана з поточною фінансовою ситуацією  установи.

Директива також містить положення, які обмежують виплати додаткового винагородження  президентів банків, які скористались з державної підтримки, заохочуючи банки до підтримки  міцної бази капіталу і збільшення доступності кредитів на ринку. Директива вступить в силу 1  січня 2011 року в розділі, присвяченому змінної винагородження, а 31 грудня 2011 в розділі, що  стосується вимог до капіталу.

Винагорода голів біржових компаній 

Парламент також прийняв свою резолюцію (незаконодавчу) про винагороди директорів  біржових компаній і політику винагороджень в секторі фінансових послуг. Парламент закликав  Комісію вжити суворих і обов’язкових правил політики винагороджень у фінансовому секторі.
Компанії, що мають лістинг на фондовій біржі, мусили би відповідати за власну політику  винагороджень членів правління на випадок, якщо вона б не відповідала правилам, які мали би  звести до мінімуму тенденцію до прийняття рішення на основі короткострокових міркувань або  рішень з високим ризиком. Резолюція закликає до збільшення контролю акціонерів над керівним  персоналом біржових компаній.

Парламент пропонує встановлення верхньої межі компенсацій  зв’язку із звільненням (так званих  “золотих парашутів”) на рівні еквіваленту 2 років сталої складової винагородження директорів та  несплату компенсацій в разі поганих результатів або звільнення за власним бажанням.

 
Скорочення премій банкірів  

Метки

Схожі повідомлення

  • No Related Posts

Автор