Соціальна політика ЄС. Центри зайнятості - 3ipka.net - Зірка України. Офіційна Україна

Соціальна політика ЄС. Центри зайнятості

 

ЩО РОБИТИ У РАЗІ ВТРАТИ РОБОТИ? РЕЄСТРАЦІЯ У ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ
Хто може зареєструватися у Центрі Зайнятості у якості претендента на нову роботу?
Вам необхідний дозвіл на працевлаштування   від Центру Зайнятості?  У Вас є, наприклад, дозвіл на постійне проживання, Ви перебуваєте під міжнародним або додатковим захистом,  перебуваєте на території ЧР з метою спільного проживання із сім’єю іноземця, котрий має дозвіл на постійне місце  проживання, отримав притулок або є громадянином ЧР чи іншої країни ЄС?

•  Підготуйте професійну біографію  і з’ясуйте, як написати мотиваційний лист . В професійній біографії вкажіть, головним чином, своє ім’я, адресу, контактні дані, отриману освіту (роки  навчання, назву навчальної програми, школи), описання дотеперішнього трудового стажу (роки, назву Вашої  посади, описання виконуваної роботи, назву фірми чи організації), Ваші знання мов та інші вміння (комп’ютер,  водійські права).
•  Якщо після втрати роботи одразу ж не влаштуєтеся до нового роботодавця, Ви можете зареєструватися в Центрі  Зайнятості у якості безробітного – претендента на нову роботу. Якщо Ви дотримаєте умов, держава  за Вас сплачуватиме внески на медичне страхування, а термін реєстрації у ЦЗ враховуватиметься до пенсійного  страхування (так званий «замінний період»). Ви можете також мати право на допомогу по безробіттю .
•  Самостійно шукайте іншу роботу. Використовуйте Інтернет-портали, рекламні газети, щоденну періодику, місцеві  видання. Для обговорення трудових відносин Вам потрібно буде підтвердження про працевлаштування (раніше –  заліковий лист  та реєстраційний лист пенсійного страхування. Якщо Ви не отримали цих документів,  роботодавець зобов’язаний видати Вам їх на Ваше прохання і після припинення трудових відносин.

Увага! Трудові відносини завжди повинні укладатися письмово (трудова угода, угода про проведення робіт,  договір про трудову діяльність), і Ви повинні отримати один примірник цього документа.

Роботодавець має обов’язково повідомити Центр Зайнятості, якщо він працевлаштовує іноземця. Роботодавець  протягом 10 днів повідомляє Центру Зайнятості, що Ви розпочали або закінчили працевлаштування, не з’явилися  для працевлаштування, закінчили працевлаштування перед закінченням терміну, на який був виданий дозвіл на  працевлаштування, Ваше працевлаштування було припинене внаслідок звільнення або угоди з організаційних причин, чи  за станом здоров’я, або Ваші трудові відносини були припинені внаслідок негайного скасування – у двох останніх випадках  вказується і причина закінчення.

Увага! Якщо Ви маєте дозвіл на довготривале перебування з метою працевлаштування, то Ваше  припинення трудових відносин поліція або МВС можуть вважати правопорушенням – недотриманням мети  перебування.

Іноземці з правом постійного місця проживання на території, наданим притулком або додатковим захистом,  громадяни ЄС та члени їхніх сімей можуть отримати статус безробітного – претендента на нову роботу; інформацію про  право на відшкодування державою внесків на медичне страхування Вам надасть страхова медична компанія.
•  якщо Ви маєте інший тип дозволу на перебування, Ви можете зареєструватися в Центрі Зайнятості у якості зацікавленого  у працевлаштуванні (без права на відшкодування державою внесків на медичне страхування та підтримку під час  безробіття).
•  претендентом на працевлаштування Ви не можете бути, якщо Ви працевлаштований, навчаєтесь на денному стаціонарі,  отримали 3-тю групу інвалідності, отримуєте декретні (грошову допомогу під час материнства). (Зауваження: отримування батьківської допомоги для догляду та виховання дитини не заважає реєстрації  в Центрі Зайнятості, однак Ви будете зобов’язані дотримуватись обов’язків зареєстрованого у ЦЗ кандидата на вакансію).
•  Якщо Ви досягли відповідного віку для подання заяви на пенсію, і у Вас не виникло право на пенсію раніше, Ви маєте  можливість бути зареєстрованим у якості претендента на працевлаштування, але без права на  отримання грошової допомоги під час безробіття.
– особисті документи (посвідчення про дозвіл на перебування, закордонний паспорт) –  підтвердження про працевлаштування (раніше заліковий лист), документ про закінчення трудових відносин  (звільнення, угода, трудова угода) –  підтвердження про суму приблизного місячного чистого заробітку (заповняється і видається роботодавцем).
–  реєстраційний лист пенсійного страхування.
•  якщо Ви маєте проблеми зі здоров’ям, які обмежують Вас під час вибору роботи, Ви повинні додати довідку від лікаря  або отримати рішення про ступінь інвалідності.
•  отримаєте підтвердження про те, що Ви є претендентом на працевлаштування, це підтвердження додайте протягом 8  днів Вашій медичній страховій компанії.

Реєстрація в Центрі Зайнятості є вирішальною для визнання деяких видів соціальної допомоги
•  термін реєстрації у Центрі Зайнятості вважається замінним періодом для права на пенсію за віком або інвалідністю,  а саме – якщо Ви маєте водночас право на допомогу по безробіттю або на допомогу при перепідготовці (при  довготривалій або повторюваній реєстрації враховуються максимально 3 роки).
•  може оплатити для Вас курси перепідготовки, які Ви самі можете обрати серед акредитованих  навчальних центрів (ЦЗ визначає ліміт вартості курсів). ЦЗ визначає, чи є до цієї кваліфікації інтерес на ринку праці.
Щодо деяких кваліфікацій Вам необхідно буде пройти медичний огляд.
•  якщо Вам були запропоновані курси перепідготовки і Ви погодилися із пропозицією, участь у курсах і їхнє закінчення  є для Вас обов’язковими (не закінчити перепідготовку Ви можете тільки за наявності серйозних причин, в іншому  випадку Ви повинні заплатити за курси з власної кишені).
•  ЦЗ може включити Вас у програму так званого спільного опосередкування працевлаштування до кадрового агентства.  Агентство може опосередкувати Вам працевлаштування. Допомогу по безробіттю будете отримувати і надалі, якщо  маєте на неї право.

Можливо, що Ваші трудові відносини закінчилися, і Ваш дозвіл на роботу перестав діяти. За певних умов Вас стосується  60-денний захисний період, протягом якого можете шукати нову роботу. Використати захисний період Ви можете, якщо:
•  Ваші трудові відносини закінчилися з організаційних причин або за станом здоров’я, або ж Вам роботодавець не  виплатив зарплату протягом 15 днів від встановленого дня виплати, і Ви з цих причин негайно припинили трудові  відносини
•  І водночас безпосередньо перед днем закінчення трудових відносин Ви перебували на території ЧР з метою  працевлаштування протягом 1 року, або менше ніж рік, якщо Ви до дня закінчення трудових відносин перебували в  ЧР безперервно 3 роки на основі довготривалої візи та/або довготривалого дозволу на перебування.

Захисний період вираховується від 1-го дня від закінчення трудових відносин. Протягом цього періоду Ви не втрачаєте  легального статусу перебування. Утім, якщо Ви знайдете нове місце роботи, Ви і Ваш майбутній роботодавець повинні  звернутися до Центру Зайнятості по новий дозвіл на працевлаштування.

ЦЗ видає дозволи на роботу для посад, на які роботодавець вимагає середню освіту з атестатом зрілості або вищу освіту.  Важливо, щоб Ваш диплом був нострифікований!

•  Зареєструйтеся на контактному робочому місці або крайовому відділенні ЦЗ відповідно до Вашого  постійного місця проживання, вказаного у документах. Зареєструватися Ви можете будь-коли після завершення попереднього працевлаштування, якщо  Ви, утім, так вчините протягом 3 днів, реєстрація буде пов’язана безпосередньо із закінченням  працевлаштування.
•  у Центрі Зайнятості Ви заповнюєте 2 формуляри: заяву-прохання про опосередкування  працевлаштування та заяву-прохання про допомогу під час  безробіття.

Увага! Реєстрація у Центрі Зайнятості означає для претендентів подібні обов’язки, як і під час  працевлаштування.

Якщо Ви не хочете бути виключеним з реєстру, співпрацюйте із посередником –  працівником Центру Зайнятості.
•  Приходьте вчасно у встановлений термін на заздалегідь домовлені зустрічі.
•  Якщо Ви не можете з’явитися у ЦЗ за станом здоров’я, повідомте про це наперед, а потім – додайте довідку від лікаря.
•  Не відмовляйтеся від запропонованої роботивід Центру Зайнятості, якщо отримаєте пораду,  домовтеся про зустріч із роботодавцем та відвідайте його особисто протягом 3 днів.
•  Роботодавець може прийняти Вас, або відхилити, однак Ви відмовитися від роботи без серйозних на це причин не  можете.
•  з таких причин Ви можете бути виключені із реєстру ЦЗ, і звернутися з проханням про повторне включення можете  лише через 6 місяців:
– відмовитеся від запропонованої роботи без серйозних причин, –  якщо Вам ЦЗ опосередкує відповідну роботу і Ви її припините звільненням за власним бажанням або угодою  про закінчення трудових відносин без серйозних причин (серйозною причиною є, наприклад, обмеження за  станом здоров’я, піклування про близьку особу чи невиплата зарплати), –  якщо роботодавець розірве із Вами трудові відносини з причин грубого порушення трудових обов’язків, –  відмовитеся від виконання громадських робіт або суспільно корисної праці без серйозних причин
•  якщо Ви перебуваєте у реєстрі понад 1 рік, ЦЗ може задати Вам службу громадських робіт в обсязі понад 20 годин на тиждень (наприклад, прибирання громадських місць). Виконання громадських робіт  є умовою для виплати допомоги по безробіттю, але не отримаєте за них платню.
•  відмова від громадських робіт та суспільно корисної праці без серйозних причин веде до виключення з реєстру  претендентів на працевлаштування, як причину буде вказано «відмова від відповідного працевлаштування».
Клопотати про включення до реєстру зможете тільки після 6 місяців. Якщо Ви отримуєте допомогу з причин  матеріальної скрути , право на цю допомогу втрачаєте.
•  Інформуйте Центр Зайнятості про всі важливі зміни (хвороба, зміна місця проживання чи інших даних, зміну номера  рахунку, тимчасові чи додаткові заробітки) протягом 8 днів!
Можливість додаткових   заробітків протягом реєстрації в ЦЗ. Якщо Ви отримуєте допомогу по безробіттю, отримувати додаткові заробітки Ви не можете. Навіть якщо Ваші  додаткові заробітки надзвичайно малі, право на допомогу по безробіттю втратите.
•  Про додатковий заробіток чи бригадну роботу інформуйте ЦЗ протягом 8 днів, ця робота не може перешкоджати  Вашим обов’язкам претендента на працевлаштування!
•  Якщо Центр Зайнятості виявить, що Ви працюєте нелегально або маєте доходи вищі, ніж це дозволено, Вас виключать  з реєстру, можливо, що Вас очікують інші санкції.
• Проінформуйте Центр Зайнятості про нове працевлаштування ще перед виходом на роботу.
•  Додайте Центру Зайнятості нову трудову угоду, або гарантійний лист щодо нової трудової угоди, або гарантійний лист  щодо працевлаштування з датою виходу на роботу.
•  В день виходу на нову ЦЗ припинить Вашу реєстрацію; припинить оплату медичного та соціального страхування, які  переходять у компетенцію роботодавця.

Виключення з реєстру у Центрі Зайнятості
• Це може статися, якщо Ви не дотримуєтесь обов’язку претендента на працевлаштування.
•  ЦЗ Вас може зняти з реєстрації і «заднім числом» – відповідно до дати, коли Ви порушили обов’язки: це може  загрожувати визнанню права чи виплаті деяких видів соціальної допомоги; від дати зняття з реєстрації Ви повинні  самостійно сплачувати внески на медичне страхування.
• Ви знову можете бути включеним до реєстру претендентів на працевлаштування, але аж через 6 місяців від дати  виключення; якщо порушення не було серйозним – через 3 місяці.

Процес виключення з реєстру Центру Зайнятості:
1.  початок адміністративного процесу– Центр Зайнятості повинен Вас письмово інформувати про початок адміністративного  процесу, про його причини, повинен поінформувати Вас про права та обов’язки у цьому процесі.
2.  Висловлення Вашої позиції до протоколу  – щодо причин виключення з реєстру Ви можете висловитися письмово, і додати  нові аргументи (наприклад, медичну довідку); на висловлення позиції Ви маєте, як правило, 5 днів від початку адміністративного процесу.
3.  Центр Зайнятості видає письмове рішення про виключення, у якому вкаже причини та дату виключення з реєстру.
•  Проти рішення, у встановлений термін, Ви можете подати апеляцію, але вона не відкладає виключення з реєстру (і надалі діє  раніше встановлена дата виключення з реєстру).
•  Якщо Вашу апеляцію не задовольнить Центр Зайнятості, то він передасть справу Міністерству праці та соціальних відносин, яке обговорить її та прийме рішення.

Допомога по безробіттю
•  Право на допомогу під час безробіття (PvN) має претендент на працевлаштування, який відпрацював мінімально 12 місяців  протягом останніх 2 років.
•  по PvN Ви повинні звернутися із проханням на встановленому бланку, додати підтвердження про працевлаштування та  реєстраційний лист пенсійного страхування.
•  період виплати PvN залежить від віку претендента (у 2012 році: 5 місяців – претендентам до 50 років, 8 місяців – від 50 до 55  років, над 55 років – 11 місяців).
•  розмір допомоги під час безробіття залежить від величини заробітку з останнього працевлаштування, і вона знижується  протягом терміну Вашого статусу претендента на вакансію.
•  якщо Ви при звільненні з роботи отримали відступні чи вихідну допомогу, маєте право на отримання PvN аж після закінчення  періоду, на який Вам були виплачені відступні або вихідна допомога. (Увага! Достатньо тільки відомостей, що Ви маєте право на  відступні або вихідну допомогу, ЦЗ далі вже не займається питанням, чи були дійсно виплачені ці гроші!)
•  якщо Ви припините працевлаштування звільненням за власним бажанням без серйозних причин, розмір PvN за весь час  складе лише 45%.
•  Більше інформації про підтримку під час безробіття та про право на неї надасть працівник Центру Зайнятості.