Як «ознакуватися» в Україні ? - 3ipka.net - Зірка України. Офіційна Україна

Як «ознакуватися» в Україні ?

 

Сфера наданої юридичної охорони визначається певним ознакованням у свідоцтві знаком  а також списком товарів і послуг.
Термін дії свідоцтва  10 років від дня подачі заяви, і на бажання її власника (після поновлення заяви) продовжується на наступних 10 років.

Кількість продовження термінів дії   не обмежена.  Після  закінчення терміна  свідоцтва ніхто  поза власником), не матиме права на повторну реєстрацію цього ж самого знаку періодом на 3 роки. Знак може бути словесним, візерунковим рельєфним або іншим, виконаний у вибраному  кольорі,  або  в  поєднанні  кольорів Юридичної охорони надається знакові, який не суперечить спільній зацікавленості, засадам гуманізму і моральності  а також не має жодних підстав для відмови надання юридичної охорони.
Юридичної охорони не отримають позначення, які представляють:
державні герби, прапорці або емблеми;
офіціальні назви держав;
емблеми, скорочені або повні назви міжнарод них організацій;
офіційно контрольні, гарантійні а також штемпелі, знаки і печатки;
нагороди а також інші відзнаки.

Відповідним уповноваженим до того органом в Україні є Міжвідомча Комісія у справах погодження юридичної охорони знаків для товарів і послуг, утворена і зареєстрована на основі Вирішення Кабінету Міністрів України № 151, з дня 14.02.2001  Не можуть бути зареєстровані як знаки  позначення,  що  ідентичні  або  подібні настільки, що асоціюються з:
знаками раніше зареєстрованими, або заявле ними до реєстрації на Україні на прізвище іншої особи для однорідних товарів і послуг;
знаками інших осіб, в разі, коли знаки бережені без реєстрації на основі міжнародних угод, де учасником є Україна;
фірмовими  назвами,  відомими  на  Україні і причетними в інших осіб;
назвами місць положення товарів, поза випадки, коли були включені як елементи, що не вимагають охорони до знаків реєстрованих на особу  що  володіє  правом  на  користування такими назвами;
знаками сертифікаційними  зареєстрованими у відповідному порядку.

Згідно із законом, не може бути зареєстрованим як знак таке  позначення, яке використовувалось в 1992 році двома і більше юридич ними  особами  для  позначення  однорідних товарів.

Не  реєструється  як  знаки  позначення,  які представляють:
промислові позначення що належать в Україні до інших осіб;
назви відомих в Україні творів, наукових, лі тературних і художніх, або цитат і прізвищ з них, художніх виробів і їх фрагментів без згоди власників авторських прав або їх юридичних наступників прізвища, імена, псевдоніми, портрети відо мих на Україні осіб без їх згоди.
Правом  на  одержання  свідоцтва  володіє  до вільна особа, об’єднання осіб або їх юридичні наступники. Свідоцтво надає його власникові ви няткове право на користування і розпорядження знаком згідно з власним визнанням, так само служить  як  заборона  використання  іншими особами  зареєстрованого  знаку  без  згоди.
Право свідоцтва стає дійсним від дня подачі заяви Вимоги щодо змісту складання матеріалів і подача заяви визначається в   Засадах складання, представляння і розпізнання заяв для видачі свідоцтва на знаки і товари», зареєстровані  в  Міністерстві  Справедливості  України № 416/2220 з 22.09.1997 року від Особа, яка прагне одержати свідоцтво і володіє  правом  до  того  (заявник)  подає  заяву в Державне Підприємство «Український Інститут Промислової  (УКРПАТЕНТ)  Власності»,  який приймає і розглядає, а також проводить експертизи заяв. Заява   – це комплект необхідних документів для видачі свідоцтва. Заява може стосуватися тільки одного знаку. Заява складається українською мовою  До документів додається  заява про реєстрацією знаку; позначення знаку, список товарів і послуг,  для яких заявник просить про зареєстрування знаку , згрупованих згідно з Між народною Класифікацією Товарів і Послуг для реєстрації знаків МКТП).

На основі рішення з реєстрацією знаку  а та кож  при  наявності  документу  з  внесенням державної оплати за видання свідоцтва, публікується інформація про видачу свідоцтва в офіціальному бюлетені Державного Департаменту «Промислова Власність». Одночасно з публікацією відбувається державна реєстрація знаку.
Видача  свідоцтва  наступає  протягом  місяця від  державної  реєстрації  знаку  Державним Департаментом .

 

Метки

Схожі повідомлення

  • No Related Posts

Автор