Європейський інвестиційний банк - 3ipka.net - Зірка України. Офіційна Україна

Європейський інвестиційний банк

 

Будучи заснованим у 1958 році відповідно до римської  угоди про створення Європейської економічної спільноти  (згодом Європейський Союз) Європейський інвестиційний банк є власним банком Європейської Спільноти. На сьогодні це також одна з найбільших міжнародних фінансових організацій у світі, чий загальний обсяг позик  у 2006 році перевищив 53 мільярдів євро. Штаб-квартира  ЄІБ знаходиться у Люксембурзі і все більше регіональних  офісів з’являється в останні роки.

Будучи органом ЄС, ЄІБ заявляє, що його місія — сприяти завданням ЄС, роблячи можливим довготермінове  фінансування продуманих проектів. Основні факти про ЄІБ що, принаймні, два принципи повинні лежати в основі  головних засад кредитування ЄІБ. Перший полягає у забезпеченні цілей ЄС, які все більше зосереджені навколо стимулювання сталого розвитку в середині ЄС, а також  за його межами. Друга полягає у взаємодоповнюваності: ЄІБ повинен використовувати свої ресурси для організації  позик для проектів, які крім своєї соціальної і фінансової  життєздатності, мають пов’язані ризики, які роблять їх  непривабливими для більш комерціалізованих позикодавців. Іншими словами втілити достойні проекти, які  за інших обставин не були б реалізовані. Як видно з нашого посібника ЄІБ постійно обманює сподівання щодо  виконання будь-якого з цих зобов’язань.
ЄІБ фінансується акціонерами — 27 країн-членів ЄС,  які спільно забезпечують капітал для ЄІБ, а їх відповідні  внески відображають економічну вагу кожної країни всередині Спільноти. Безпосередній внесок країн-членів —  приблизно 8 мільярдів євро — є значним, однак більша  частина державних коштів для ЄІБ надходить у вигляді  підписного капіталу (приблизно 160 мільярдів євро),  гарантуючи його інвестиції. Через те, що ЄІБ знаходиться у власності країн-членів  ЄС, які роблять внески у капітал банку і виступають його  гарантами, ЄІБ вважається дуже солідним фінансовим  партнером і отримує найвищий рейтинг від рейтингових агенцій (Moody’s / Standard і Poor’s / Fitch). Саме цей  факт дозволяє ЄІБ здійснювати роботу на фінансових  ринках, таких як видача кредитів та облігацій з плаваючою ставкою, і формує більшу частину його ліквідності.

Структура управління та прийняття рішень

Рішення ЄІБ приймаються наступними органами:

рада керуючих ЄІБ — складається з міністрів країн членів Європейського союзу (зазвичай міністри фінансів або економіки). рада визначає основні напрямки  кредитної політики, приймає рішення про збільшення  капіталу і санкціонує діяльність ЄІБ за межами Європейського союзу. Те, що міністри країн-членів ЄС є  керуючими банка — це одна з головних причин того, що  ЄІБ функціонує саме так, як він це робить. Сам статус  керуючих надає легітимності діяльності ЄІБ і процедурам видачі кредитів, захищаючи банк від критики, але й  водночас не здійснюючи жодних фундаментальних змін.

рада директорів — призначається радою керуючих,  рада директорів затверджує операції з позичання та  видачі коштів, санкціонує гарантії й позики, і надає раді  керуючих рекомендації щодо змін у кредитній політиці  ЄІБ. Вона складається з 28 директорів: кожна країначлен ЄС призначає по одному директору, і один — Європейська комісія, а також заступників — всі вони призначаються радою керуючих. рада відіграє вирішальну  роль у затвердженні проектів, однак вона не є постійною  і збирається лише 10 разів на рік для перегляду більше  300 проектів. Це означає, що більшість проектів не вивчаються так ретельно, як це потрібно, зважаючи на  наслідки, котрі вони мають для громад та навколишнього середовища. Виконавчі директори навіть не є  постійним персоналом, а чиновниками, які, зазвичай,  залишаються державними службовцями у відповідних  міністерствах, де вони, головним чином, переймаються  внутрішніми питаннями.

адміністративний комітет — орган з восьми віце-президентів під керуванням президента — це виконавчий орган ЄІБ,  який контролює постійну роботу банку і діє на постійній  основі. Члени комітету призначаються терміном на шість  років, однак можливе призначення і на другий термін,  що дозволяє їм чинити тривалий вплив на політику і напрямки діяльності. адміністративний комітет грає надзвичайно потужну роль в ЄІБ, оскільки він рекомендує  рішення директорам, зокрема з питань взяття і видачі  позик, а це значить, що вони можуть впливати на розгляд природоохоронних і соціальних аспектів проектів,  а також доступ до інформації.

комітет аудиту — це інший орган ЄІБ і він відповідає  за контроль проведення діяльності ЄІБ і забезпечує належне ведення бухгалтерського обліку.