Налагодження комунікації - 3ipka.net - Зірка України. Офіційна Україна

Налагодження комунікації

 

Налагодження комунікації між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової комунікації ігромадськістю є важливою умовою демократичного розвитку держави, становлення громадянського суспільства.
На сьогодні питання налагодження комунікації між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової комунікації ігромадськістю частково регулюється Законами. Результати аналізу законів свідчать про те, що рівень правового врегулювання питання налагодження комунікації між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової комунікації і громадськістю не повною мірою відповідає рівню розвитку суспільства та світовим тенденціям.

Необхідно удосконалити механізм регулювання процесу обміну інформацією, зокрема впровадити принцип партнерської взаємодії, що передбачає не тільки інформування населення, а і налагодження ефективного зворотного зв’язку, проведення відповідної роз’яснювальної роботи, встановлення громадського контролю за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування. У зв’язку з цим існує нагальна потреба у розробленні основних засад державної комунікативної політики, впровадження стандартів інформаційного обміну міжорганами державної влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової комунікації і громадськістю.

Шляхи розв’язання проблеми
Оптимальним шляхом розв’язання проблеми є розроблення і прийняття Закону і принципи реалізації державної комунікативної політики;
цілі та пріоритети державної комунікативної політики, зокрема:
– сприяння становленню громадянського та інформаційного суспільства;
– розроблення стандартів комунікації між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової комунікації і громадськістю, що відповідають міжнародним вимогам;
– підвищення рівня відкритості і прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
– формування у населення комунікативної культури;
права та обов’язки органів державної влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової комунікації та інститутів громадянського суспільства;
основні напрями реалізації державної комунікативної політики, зокрема:
– удосконалення нормативно-правової бази у сфері суспільних комунікацій;
– сприяння забезпеченню суспільної стабільності, підвищенню рівня довіри громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
– формування системи комунікації між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової комунікації і громадськістю;
– проведення серед населення роз’яснювальної роботи щодо пріоритетів державної політики, механізму участі в управлінні державними справами, вирішенні питань місцевого значення.

 
Налагодження комунікації  

Метки

, , , , ,

Схожі повідомлення

  • No Related Posts